Zbiornik napełnia się bardzo powoli.

Należy sprawdzić czy jest wystarczające ciśnienie w instalacji doprowadzającej wodę. Spadek ciśnienia ma wprost proporcjonalny wpływ na wydajność membrany. Im mniejsze ciśnienie wody, tym mniejsza produkcja oczyszczonej wody. Jeśli niskie ciśnienie w instalacji utrzymuje się stale, należy zamontować dodatkowo pompkę wspomagającą system. Dodatkowym problemem mogą być zużyte wkłady wstępnego oczyszczania i/lub zapchana membrana, jak również zbyt niska temperatura wody wodociągowej.