Czy wolno używać narzędzi przy dokręcaniu plastikowych złączek?

Nie wolno używać narzędzi przy dokręcaniu nakrętek, z uwagi na możliwość ich pęknięcia. Dokręcamy lekko. Dotyczy to także kolanek i trójników.